Spróbuj się przyjrzeć codziennemu życiu współczesnych ludzi. Przypomnij sobie nasz pośpiech, stres, lęki. Zastanów się, na co przeznaczamy większość czasu i energii. Jakie są nasze dążenia? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 11,16-19
Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Z kim Jezus porównałby nasze pokolenie? Jedni drugim chcą narzucić swój sposób patrzenia. Każdy sądzi, że wie lepiej, jak powinno się żyć. Nawet w chrześcijańskich wspólnotach czasami zawęża się działanie Boga do jednego określonego sposobu. Osoby zaangażowane w jakąś wspólnotę podważają wartość innych wspólnot czy rodzajów duchowości. Pomyśl, w jakim stopniu jesteś otwarty na Boga, który przychodzi ciągle nowy i zaskakujący? 

Jezus do dzisiaj zaskakuje jako „przyjaciel celników i grzeszników”. Nie wszyscy są gotowi na przyjęcie takiego obrazu Boga – przyjaciela pogubionych. Człowiek, który żyje w prawdzie o sobie, potrafi Go rozpoznać i przyjąć. Nie jest to jednak możliwe dla osoby akceptującej tylko takiego Boga, który jej odpowiada. Jak dynamiczny jest twój obraz Boga? Czy pozwalasz Bogu się zaskoczyć i przyjść do siebie, kiedy, jak i gdzie On chce?

Pan Bóg wie, w jaki sposób przyjść do człowieka, żeby Go spotkać. Zawsze mówi językiem zrozumiałym dla każdego. Może dlatego wydaje się on zbyt łatwy. Niekiedy oczekujemy czegoś niezwykłego. Tymczasem Pan może przyjść zupełnie naturalnie, jak myśl, wydarzenie, trudne lub wspaniałe przeżycie, słowo czy obraz. W jaki sposób, przez co lub kogo doświadczasz w ostatnim czasie tego „nowego” przychodzenia Boga?

Proszę Cię, Panie, żebym nie minął się z Tobą w moim życiu, oczekując Cię według moich wyobrażeń.