W tekście dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka na swej drodze dwóch ludzi, którzy rozpoznają w Nim kogoś szczególnego. Zatrzymaj się chwilę przy tej samej drodze i zobacz, dokąd zawiodą cię twoje serce i rozum.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9,27–31 
Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie!” Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech wam się stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!” Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 

W trakcie swej publicznej działalności Jezus spotykał wielu ludzi. Część z nich przyglądała się, szukając sensacji, inni zaś poszukiwali odpowiedzi na pojawiające się pytania czy też napotykane przez nich trudności. Do takich zaliczyć można dwóch niewidomych będących świadkami Jego cudów. Rozpoznali oni w Nim „Syna Dawida” i błagali o litość. Zastanów się, w której z tych grup ludzi ty jesteś? Kim jest dla ciebie Jezus, o którym słyszysz? 

Niewidomi byli uczestnikami działalności Jezusa, ale nie widzieli dokonywanych przez Niego cudów na własne oczy. Mimo to nie zniechęcali się, lecz poszukiwali prawdy o Nim. „Ruszyli” za Nim, chcąc Go poniekąd osobiście spotkać i doświadczyć Jego mocy. Dopiero w momencie wyznania wiary w Syna Bożego zostali uzdrowieni ze swej słabości. Przyjrzyj się, jaka jest twoja wiara? Co z jej powodu gotów jesteś zrobić? Ile poświęcić czy podarować?

Niezwykłe, osobiste doświadczenie mocy Jezusa we własnym życiu wpłynęło na dogłębną przemianę serc i życia niewidomych. To pod wpływem tego doświadczenia, pomimo zakazów czy licznych przeciwności tuż po uzdrowieniu i opuszczeniu domu, obaj zaczęli opowiadać o Jezusie i Jego dziełach. Zobacz, jak reagujesz na osobiste doświadczenia innych osób, zwłaszcza te, których nie możesz pojąć. Na ile dzielisz się z innymi tym, czego doświadczasz?

Na zakończenie możesz podziękować Jezusowi za wiarę, którą otrzymałeś, i ludzi, którzy przyczyniają się do jej umacniania.