Popatrz na Jezusa, który cały czas jest w drodze. Zobacz, kto jest koło Niego, jak wygląda miejsce, w którym rozgrywa się scena. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 18,35–43 
Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać:   „Jezusie, Synu  Dawida, ulituj się nade mną!”  Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go:  „Co chcesz, abym ci uczynił?” On odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Jezus jest w drodze. Jego ostatecznym celem jest Jerozolima. Wokół Niego co chwilę pojawiają się jacyś ludzie, którzy krócej lub dłużej Mu towarzyszą. Przyglądnij im się, zobacz, kim są, skąd się wzięli i czego chcą od Jezusa? Trzymają się razem, czy osobno? A ty, gdzie i dlaczego jesteś? Interesujesz się tymi ludźmi, którzy są koło ciebie? 

Popatrz teraz na tego żebrzącego człowieka. Spróbuj zobaczyć, jak on zaczyna się interesować tym, co się wokół niego dzieje: przechodzącym tłumem, Jezusem. Zobacz, jak zaczyna prosić i wołać. I spójrz na reakcję ludzi idących koło Jezusa. Ktoś ucisza niewidomego żebraka, inny się do tego dołącza. A co z resztą? Jak ty reagujesz na tego natręta?

Popatrz teraz na Jezusa. Jego zachowanie znowu może być dla nas dziwne: nie uprzedza prośby potrzebującego człowieka, nie reaguje za pierwszym jego wołaniem, w ogóle zdaje się go ignorować. W końcu jednak ulega prośbie tego człowieka. Kiedy? Dlaczego? Co Go w ogóle do tego przekonało? Czy tylko naleganie niewidomego?

Kończąc to spotkanie z Jezusem, możesz zapytać Jego lub kogoś z Jego otoczenia o to, czego jeszcze nie rozumiesz, co jest dla ciebie dziwne lub trudne. Albo możesz przyłączyć się do radości wszystkich z powodu tego uzdrowienia.