24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Thursday, 14 listopada 2019

Okres zwykły, Łk 17,20–25
św. Józef Pignatelli

W dzisiejszej Ewangelii Jezus rozmawia z faryzeuszami i uczniami o królestwie Bożym. O czym do nich mówi? Wyobraź sobie Jezusa zwracającego się między innymi do ciebie. Posłuchaj… 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,20–25 
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «Tam». Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «Oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”. 

„Królestwo Boże jest w was”… Królestwo Boże nie jest miejscem, lecz wydarzeniem. Jest przede wszystkim wzajemną miłością: stosunkami międzyludzkimi, do których wzywa Jezus i których sam uczy. Czy codziennie podejmujesz pracę, by więcej kochać? Co możesz zrobić dziś, by objawiło się w tobie królestwo Jezusa? 

„Niedostrzegalne królestwo”… Dobroć często jest niezauważana, zamiast niej oczekuje się jakichś fajerwerków lub wyczekuje republiki bożej na ziemi, z Jezusem prezydentem, który wprowadziłby idealną sprawiedliwość społeczną. Czy zauważasz dobro, które codziennie dzieje się wokół ciebie? Jak możesz rozwijać w sobie uważność na widzenie dobra?

„Wpierw musi wiele wycierpieć”… Przed swoim ostatecznym powrotem Jezus płaci wysoką cenę cierpienia, ucząc radykalnej miłości. Ponosi ofiarę za to, że On sam jest królestwem Bożym, królestwem prawdziwego dobra. Czy chcesz Go naśladować? W czym konkretnie pragniesz się do Niego upodobnić?

Poproś Jezusa, aby każdego dnia uczył cię pokazywać innym Jego królestwo. Na koniec modlitwy możesz oddać Mu swoje myśli, uczucia, pragnienia…