Często człowiek gromadzi jakieś rzeczy, dobra materialne. Jest przekonany, że to w pewien sposób zapewni mu poczucie bezpieczeństwa. Jezus dzisiaj zachęca w sposób szczególny do tego, byś w relacji z Nim szukał tego, co daje szczęście i prawdziwe bezpieczeństwo. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,13–21 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!» Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?» Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.

Człowiek chce posiadać wiele rzeczy. Chce także być napełniony tym, co daje życie. Jezus nie zabrania człowiekowi posiadania. Zaprasza dzisiaj do refleksji nad tym, w jaki sposób człowiek posiada różne dobra. O tym, w jaki sposób człowiek posiada rzeczy, mówi jego serce. Czy jest to serce egoistyczne, skupione na sobie? Czy jest ono wrażliwe, pełne troski o innych? Co dzieje się w twoim sercu, gdy gromadzisz jakieś rzeczy? 

Chciwość to pragnienie posiadania rzeczy ponad miarę. Dochodzi do głosu wtedy, gdy rzeczy posiadają człowieka. Człowiek gromadząc dobra materialne, chce być samowystarczalny. Pragnienie bycia samowystarczalnym może przeszkadzać w tym, aby dać przestrzeń w życiu Bogu i Jego łasce. W jakich sytuacjach twojego życia dochodzi do głosu chciwość? W jaki sposób w twoim życiu dajesz przestrzeń na budowanie relacji z Bogiem?

Jezus zachęca w Ewangelii do właściwego spojrzenia na sprawy materialne, na bogactwo. Bogactwo, które daje chrześcijaninowi prawdziwe życie, to więź z Bogiem. Bóg trudzi się dla człowieka, przychodzi, by napełnić go swoją obfitością. W jaki sposób dajesz miejsce Bogu, by On cię napełniał swoim bogactwem?
 
Trwaj przez chwilę przed Bogiem. Daj Mu przez ten czas przestrzeń, aby to On cię napełnił swoją obecnością, aby On cię sobą ubogacił.