Bywają momenty, gdy ciężko przyznać się do swoich przekonań religijnych. Uświadom sobie podczas tej modlitwy obecność Ducha Świętego. To On dodaje odwagi do wyznawania wiary. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,8–12 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Dzisiejsza Ewangelia może wydawać się bezkompromisowa i zatrważająca. Jezus mówi, że wyprze się tych, którzy wyprą się Jego. Jednocześnie zaznacza, że przyzna się do tych, którzy się do Niego przyznają. Czy inni ludzie wiedzą, że jesteś chrześcijaninem? W jaki sposób się do tego przyznajesz? 

Przyznanie się bądź wyparcie się Jezusa nie jest jednorazowe. Apostołowie mieli chwile zwątpienia i zdrady. Ich postawa zmieniła się po zesłaniu Ducha Świętego. Stąd Jezus mówi w dzisiejszym tekście, że słowa przeciw Niemu zostaną odpuszczone. Wie, że to Duch jest tym, który pomaga poznać Boga i dodaje odwagi. Poproś o łaskę Ducha Świętego, by dał ci siłę do odważnego życia wiarą.

Ducha Świętego nazywa się Parakletem. Słowo paraklet oznacza obrońcę, adwokata. Jezus mówi, by nie martwić się o to, jak się tłumaczyć jako osoba wierząca. To zadanie Ducha Świętego, by obronić wiarę przed tymi, którzy jej nie rozumieją. Zsyła taką pomoc, jakiej człowiek potrzebuje, i w odpowiednim momencie. Co dla ciebie oznacza, że masz Boga – Ducha Świętego jako swojego adwokata?

Na koniec tej modlitwy zaproś Ducha Świętego do swoich zmartwień. Pozwól Mu być obrońcą i pocieszycielem w trudnych chwilach.