Jakie jest twoje wyobrażenie Boga? Ma dawać szczęśliwe i bezpieczne życie, spełniać wszystkie prośby i nagradzać za wierność? Posłuchaj, co mówi dziś Jezus... 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11,29–32 
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Żądanie znaku to kwestionowanie tego, że Jezus jest Bogiem i że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Zwykle zdarza nam się to, kiedy rzeczywistość nie przystaje do naszych oczekiwań. Kiedy cierpimy, kiedy tracimy, kiedy jesteśmy osamotnieni, wołamy wtedy z głębi naszego bólu, że nie tak miało być… Jakiego życia pragniesz? 

Jonasz jest znakiem nieudanego życia – odrzucony i prześladowany, ucieka przed Bogiem, przechodzi przez burzę, ląduje na dnie. Przymuszony przez Boga – idzie pełnić niechcianą misję do ludzi, którym nie życzy dobrze. Czy odnajdujesz się w osobie Jonasza? A jednak to on jest przez wieki wspominany w Kościele. Czy trudne doświadczenia mają dla ciebie sens? 

Jezus mówi do tłumów trudne słowa, bo to może poruszyć zatwardziałe serca. Twardo mówił także Jonasz, wzywając do nawrócenia. Z pewnością i ty masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy odeszli od Boga. Czego znakiem jesteś dla nich? Czy wobec cudzych grzechów odwracasz oczy, czy próbujesz pomóc Bogu ratować dusze? 

Jeśli tego pragniesz, poproś Boga o potrzebną siłę i łaskę, aby się nawrócić.