Jezus chce udzielać swoich łask i darów wszystkim, którzy przychodzą i proszą. Pragnie, byśmy dostrzegali to, co otrzymujemy. Kiedy widzimy, jak On nas obdarował, zaczynamy być ludźmi wdzięcznymi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,11–19 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” Na ten widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!” A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?” Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Jezus wędruje przez pogranicze: z jednej strony Galilea, kraina Żydów, z drugiej Samaria, kraina pogan, nieczystych i wykluczonych. Bóg często daje poznać swoją miłość ludziom uważanym przez niektórych za niegodnych. On nie boi się grzeszników, szuka ich i pragnie uzdrowić. Każdy z nas ma takie swoje pogranicza dobra i zła. Zaproś do nich Jezusa. 

Naprzeciw Jezusa wychodzi dziesięciu trędowatych. Choroba ta może symbolizować grzech, słabość, coś, co oddala nas od Boga i ludzi. Trędowaci proszą o ulitowanie, ale Jezus nie mówi im wprost, że ich uleczy. Nakazuje, by poszli do kapłanów, podjęli działanie wymagane prawem. W trakcie zostają oczyszczeni. Do czego Jezus zaprasza cię dzisiaj?

Pomimo że wszyscy otrzymują łaskę, nie każdy powraca do dawcy. Tylko jeden uzdrowiony zauważa, że wypełnienie woli Jezusa przemieniło jego życie. Tylko on usłyszał, że został nie tylko oczyszczony, ale także uzdrowiony. Czy dostrzegasz łaski i dary, które otrzymujesz od Boga, i czy dziękujesz Mu za nie?

Panie, otwórz moje oczy na łaski, jakich mi udzieliłeś.