Wyobraź sobie dziecko, które przychodzi do ciebie i bardzo o coś prosi. Spełnienie tej prośby nie jest dla ciebie trudne, ale odpoczywasz i zwyczajnie nie chce ci się niczym zajmować. O podobnej sytuacji opowiada dziś Jezus w kontekście modlitwy człowieka do Boga. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11,5–13 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie». Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Jezus uczy uczniów, jak się modlić. Cierpliwość i wytrwałość zostaną nagrodzone. Jeśli bardzo ci na czymś zależy, potrafisz zapewne wiele poświęcić, by osiągnąć cel – wyczerpujące treningi, „wkuwanie” słówek z języka obcego czy nudne gamy grane dziesiątki razy. To wszystko przynosi efekt jedynie powtarzane po wielokroć. A twoja modlitwa? Czy jest coś, o co modlisz się do Boga przez dłuższy czas? 

Matka świętego Augustyna modliła się o jego nawrócenie przez 17 lat, wierząc, że Bóg wysłucha jej prośby. Jak reagujesz, gdy twoja prośba nie jest wysłuchana? Gdy Bóg nie spełnia twojej prośby, prawdopodobnie nie służy to obecnie twojemu dobru. Czy modląc się usilnie o coś, potrafisz jak Jezus w Ogrójcu powiedzieć: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”?

Jezus nie powiedział, że Ojciec spełni wszystkie prośby, ale że „udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. Nie zawsze zabierze trud czy chorobę, ale zawsze da siły do ich przetrwania. Posłuchaj jeszcze raz, jakich wskazówek udzieli ci Jezus, Mistrz modlitwy.

Panie, naucz mnie prosić modlitwą cierpliwą i ufną. Daj mi swojego Ducha, bym mężnie znosił próbę wytrwałości, wierząc, że Ty doskonale wiesz, co dla mnie najlepsze.