Dziś usłyszysz, jak Jezus uczy modlitwy tych, którzy za Nim podążyli. Czym dla ciebie jest modlitwa? Jak ważne miejsce zajmuje ona w twoim życiu? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11,1–4 
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Jezus uczy uczniów modlitwy w odpowiedzi na ich prośbę. Prośba ta wyraża pragnienie serca, które choć nie zawsze potrafi się modlić, to jednak bardzo tego pragnie. Jak reagujesz, gdy w twojej modlitwie pojawiają się trudności, oschłość, poczucie, że już nie rozpala serca tak jak kiedyś? Czy prosisz wtedy, żeby Pan nauczył cię się modlić? 

Modlitwa stwarza przestrzeń do intymnego i głębokiego spotkania z Bogiem. Ten czas można bardzo różnie spożytkować. Może on upłynąć na wymienianiu próśb i potrzeb lub na dziękczynieniu za to, co się wydarzyło. Bywa, że upływa on na milczącym trwaniu w Bożej obecności. Jak wygląda twój czas modlitwy? Zastanów się, czy dostrzegasz w swoim sposobie modlitwy coś, co chcesz zmienić, lub coś, co uważasz za dobre i pragniesz to pogłębić.

Za chwilę ponownie usłyszysz fragment Ewangelii. W tym czasie możesz uważnie wsłuchać się w słowa modlitwy wypowiadanej przez Jezusa. Do realizacji którego z wezwań dziś w konkretny sposób zaprasza cię Pan Bóg? 

Na koniec poproś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie, aby mogła ona być rzeczywistym spotkaniem dziecka z Ojcem niebieskim.