24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Saturday, 28 września 2019

Okres zwykły, Łk 9,43b–45 
św. Wacław

Poczuj się częścią rzeczywistości, która cię otacza w tej modlitwie. Bez względu na dobre bądź trudne emocje, postaraj się wejść w kontakt ze słowem Jezusa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 9,43b–45 
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie. 

Realizm. Jezus nie był ani optymistą, ani pesymistą. Był realistą, który potrafił działać cuda i napawać niesłychaną nadzieją. Przy okazji niewyobrażalnych działań nie tracił gruntu pod nogami. Wiedział, co Go czeka, więc nawet momenty euforii nie sprawiały, że zapominał o tym, co ważne. Zawsze miał świadomość misji, dla której przyszedł na ziemię. Jakie myśli i skojarzenia wywołują w tobie słowa Jezusa? 

Uczniowie ulegali emocjom. Trwali przy Jezusie głównie dlatego, że dawał im nadzieję, mówił o królestwie. Mieli różne wyobrażenia przyszłości i często nie rozumieli Jego słów czy pouczeń. Wczuj się w sytuację uczniów, w ich doświadczenie niewiedzy, niezrozumienia i lęku przed zadaniem pytania. Czego cię uczy taka ich postawa? Jak ty chciałbyś się zachować w tej sytuacji?

W tamtym momencie uczniowie nie byli jeszcze gotowi, aby przyjąć prawdę o cierpieniu Mesjasza. Zrozumieli ją wiele miesięcy później, gdy doświadczyli Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Także w naszym życiu doświadczamy, że pewne rzeczy muszą dojrzeć, musimy cierpliwie czekać na zrozumienie, które da nam Bóg. Posłuchaj słów, które Jezus dzisiaj do ciebie kieruje. Uświadom sobie uczucia i poruszenia, jakie one w tobie wywołują.

Panie, daj mi cierpliwie i bez lęku czekać na zrozumienie tego, co do mnie mówisz. Wyzwól mnie z lęku przed krzyżem i cierpieniem.