24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Friday, 27 września 2019

Okres zwykły, Łk 9,18–22
św. Wincenty a Paulo

Jezus podczas swojej modlitwy na osobności w pewnym momencie zwraca się do uczniów z ważnym pytaniem. Bądź tam razem z nimi i posłuchaj tego, co mówią.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 9,18–22
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Za kogo dziś, w dobie skandali w Kościele, ale też w czasie pontyfikatu Franciszka ludzie uważają Jezusa? Jak Go przedstawiają ci, którzy są w Odnowie w Duchu Świętym, a jak ci, którzy należą do środowisk tradycyjnych? Warto nad tym pomyśleć, bo może się okazać, że osoby wokół nas postrzegają Go inaczej niż my... 

Za kogo ty uważasz Jezusa? Poszukaj odpowiedzi, ale nie tych, o których słyszysz w kościele czy czytasz w Biblii. Znajdź te, z którymi zgadzasz się w pełni. Podążaj za intuicją i poszukaj słów, które najlepiej mogłyby opisać twój sposób doświadczania Jezusa tu i teraz.

Kim dla ciebie jestem? - to pytanie Jezus kieruje także do ciebie. Chciej usłyszeć to, co On pragnie ci powiedzieć. Chrystus wyraźnie wyjaśnił Piotrowi, że co prawda jest Mesjaszem, ale to znaczy coś innego niż Piotr sobie wyobraża. Bo to nie tylko radość i nadzieja, ale także odrzucenie, zdrada, śmierć i zmartwychwstanie. Jaki moment, jaką prawdę ze swojego życia chce ci przekazać Jezus w tej chwili?

Panie, Mistrzu, Nauczycielu, Mesjaszu, Zbawicielu, Bracie… Daj mi łaskę odkrywania Cię na nowo…