24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Monday, 23 września 2019

Okres zwykły, Łk 8,16–18 
św. Francesco Forgione (o. Pio)

Wyobraź sobie ciemny pokój. Ktoś wchodzi do niego, niosąc zapaloną lampę. Jej światło rozświetla całe pomieszczenie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 8,16–18 
Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma”. 
Prośba o owoc (nie będzie odczytana): O wierne zachowywanie Słowa Bożego w swoim sercu.


Twoje serce jest jak pokój, a Słowo Boże przypomina lampę. Jeśli postawisz je w centralnym miejscu każdego dnia, oświetli całe twoje serce, wszystkie jego zakamarki. Pewne wydarzenia naszego życia sprawiają wrażenie, jakby były przed nami zakryte. Bywa, że nie umiejąc znaleźć w nich sensu, buntujemy się. W jaki sposób poszukujesz sensu codziennych zdarzeń? 

Prędzej czy później twoje serce zostanie całkowicie oświetlone przez Boga, dogłębnie poznane. Najpóźniej stanie się to w chwili śmierci, kiedy sam staniesz przed Tym, który jest nieprzemijającą światłością. Jego miłość, świętość i majestat obnażą całkowicie twoją duszę i stan twojego serca. Jakie odczucia budzi w tobie taka perspektywa? 

Poznanie prawdy o sobie samym nie zawsze jest miłe. Uświadomienie sobie swojej nędzy, małości, braków w miłości często jest przykre, a nawet bolesne. Niemniej, lepiej pozwolić, aby stało się to teraz, w czasie ziemskiej drogi, niż w dniu sądu. Pozwól, by Słowo Boże stopniowo, coraz bardziej oświetlało i oczyszczało twoje serce. 

Na koniec poproś Maryję, by nauczyła cię zachowywać Słowo Boże w sercu i rozważać je, jak Ona sama to czyniła.