24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Sunday, 22 września 2019

Okres zwykły, Łk 16,1-13
XXV niedziela zw.

Na początku tej modlitwy wycisz się i skieruj swoją uwagę na Boga. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 16,1-13 
Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie  postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Przypowieść i wyjaśnienie Jezusa odnoszą się do dwóch tematów – stosunku do dóbr materialnych i niepodzielności ludzkiego serca. Serce nieuczciwego rządcy jest w pełni oddane egoistycznym celom oraz niegodziwym sposobom ich osiągania. A gdzie jest twoje serce? Czy jest zaangażowane w zdobywanie dla siebie korzyści? Czy może rozdwojone między Boga i mamonę? Czy raczej w pełni oddane Bogu?

Przypowieść o nieuczciwym rządcy staje się dla Jezusa okazją do potępienia serca rozdwojonego i podzielonego. Człowiek rozdwojony nigdy nie dojdzie do celu i przez to nie jest szczęśliwy. Zastanów się nad tym przez chwilę. Co przeszkadza człowiekowi w pełnym oddaniu się Jedynemu Panu?

Na koniec pomyśl o człowieku, który w pełni oddał się Bogu. Jezus mówi, że jest on wierny w rzeczach małych i w zarządzaniu cudzymi dobrami. Człowiek, który wybrał Jezusa, wszystko inne postrzega jako łaskę i dar. To znaczy jako powierzone mu, a nie własne dobro. We wszystkim może być wierny, bo od wszystkiego jest wolny i wszystko służy mu jako godziwy środek do jedynego celu, którym jest sam Bóg. Wzbudź w sobie pragnienie takiej wolności i wierności w zarządzaniu powierzonym ci dobrem.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, gdzie jest skarb twojego serca. Jeśli widzisz w sobie rozdwojenia, powierz Mu swoje pragnienie jedności.