24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Saturday, 21 września 2019

Okres zwykły, Mt 9,9-13
Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus powołuje Mateusza. Przyszły apostoł jest celnikiem, dlatego Żydzi uważają go za zdrajcę narodu. Celnicy zbierali bowiem pieniądze dla Rzymu, a przy tym nieraz sami się bogacili. Posłuchaj historii o tym, jak Mateusz został uczniem Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9,9-13
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Zanim Jezus powołał Mateusza, zauważył go. Ewangelia mówi, że ujrzał człowieka. Spojrzenie ma ogromną moc. Patrząc na kogoś, możemy okazać mu życzliwość, obojętność czy nawet pogardę. Co mówią twoje oczy, kiedy patrzysz na innych? Na co najbardziej zwracasz uwagę?

Czasami łatwiej jest nie widzieć ludzi, szczególnie tych, którzy czegoś od nas chcą. Kiedy Jezus zobaczył Mateusza, akurat wychodził z miasta. Właśnie ruszał w drogę i równie dobrze mógł przejść obok całkiem obojętnie. Zwrócił jednak na niego uwagę, a to zmieniło jego życie. Twoje spojrzenie też może zmienić czyjeś życie. Przypomnij sobie, w jaki sposób spojrzałeś na ostatnią mijaną przez siebie osobę? 

Jezus zobaczył w Mateuszu człowieka, a nie zdrajcę współpracującego z okupantem. Jego wzrok nie oceniał Mateusza i on musiał to wyczuć. Oczyma wyobraźni zobacz to spotkanie. Wczuj się w Jezusa, który widzi prawdę o człowieku, nawet jeśli ten błądzi. Poczuj też to, co mógł czuć Mateusz, kiedy Pan na niego spojrzał. 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, w jaki sposób spojrzał na celnika. Tak samo patrzy na ciebie. Poproś Go, aby nauczył cię tego spojrzenia, żebyś mógł tak patrzeć na innych.