24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Monday, 16 września 2019

Okres zwykły, Łk 7,1-10 
śś. męczennicy Korneliusz i Cyprian

Wyobraź sobie, że idziesz na spotkanie z Jezusem. Zatrzymaj się przed Nim i zastanów, co w tej chwili czujesz. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 7,1-10 
Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę».  Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Czym jest wiara? Po pierwsze – darem od Boga. Nie można o tym zapominać. Jest ona jednak poddawana próbom. Setnik prosi Jezusa o uzdrowienie swojego sługi, wierząc, że może to uczynić. Ufa Jezusowi, choć nie przychodzi do Niego osobiście, lecz przysyła ludzi, którzy przekazują Mu prośbę. Warto mieć przy sobie zaufanych ludzi, którzy mogą nas wspierać w prośbach do Jezusa. Przyjrzyj się takim osobom w swoim otoczeniu. 

Setnik uważa, że nie jest w stanie przyjąć Jezusa w swoim domu. Wie, że jest On kimś wielkim, a nie tylko zwykłym uzdrowicielem. Również w tobie mogłaby się pojawić pokusa, by z powodu wielkości Jezusa odwołać swoją prośbę. Chrystus jest Bogiem, ale jest też człowiekiem. Z tego powodu staje się dla nas, ludzi, kimś bliskim. Co cię onieśmiela w kontakcie z Bogiem?

Setnik jest przekonany, że Jezus potrafi uzdrowić sługę na odległość. I to przekonanie opiera na zwykłych, wojskowych doświadczeniach. Uznaje w Jezusie Pana życia, którego rozkaz wystarczy, by ktoś wyzdrowiał. Jezus działa w naszym życiu, choć w pierwszej chwili możemy nie dostrzegać, że jest przy nas. Gdzie ostatnio zauważyłeś taką obecność Pana?

Proś Jezusa, by pomagał ci otwierać się na wiarę w Niego. By pomagał ci wierzyć Mu.