24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Tuesday, 03 września 2019

Okres zwykły, Łk 4,31–37
św. Grzegorz Wielki, bł.Gerard z Jerozolimy

Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz Jezus wprawił cię w zdumienie swoim słowem lub swoimi czynami. Co cię wtedy w Nim zachwyciło? Co nowego i fascynującego w Nim odkryłeś? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 4,31–37 
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Kiedy dwie osoby bardzo się kochają, mówimy często, że spijają każde słowo ze swoich ust i nie tracą ani na chwilę wzajemnej uwagi. Tak było z wieloma uczniami Jezusa. Nieraz przekonali się, że Jego słowo jest pełne mocy, i zachowywali je w swoim sercu. Które ze słów Jezusa są dla ciebie najważniejsze, które pamiętasz najlepiej? Wsłuchaj się w nie jeszcze raz, z miłością i uwagą. 

Nieraz trudno mówić o tym, co osobiste i intymne. Bywa, że mówienie o doświadczeniu Jezusa w swoim życiu sprawia trudność. Są jednak także wydarzenia, które przemieniają nas tak mocno, że żadne słowa nie są już potrzebne. Inni mogą wówczas dostrzec, że zmieniają się nasze życie i postępowanie. Jaką duchową przemianę ludzie mogli dostrzec w tobie w ostatnim czasie?

Dla chrześcijanina świadczenie o Jezusie jest codziennością. Pomyśl, do czego zaprasza cię Jezus w najbliższych dniach. Słuchając ponownie Ewangelii, powierzaj się Jezusowi, aby On uwalniał cię od wszelkich niemocy.

Podziękuj Jezusowi za wszystkie łaski, które wpłynęły na ciebie, i poproś Ducha Świętego o odwagę, abyś z przekonaniem potrafił świadczyć o Jego miłości.