24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Sunday, 28 lipca 2019

Okres zwykły, Łk 11,1–13 
XVII niedziela zwykła

Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz modliłeś się, prosząc Boga o wysłuchanie ważnej dla ciebie intencji. Jak wyglądała ta modlitwa? Poproś Ducha  Świętego, aby pomógł ci wsłuchać się sercem w tekst dzisiejszej Ewangelii. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11,1–13 
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie». Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Mamy prosić, szukać i pukać. Jezus nie wspomina o tym, że mamy czekać, wprost przeciwnie, chodzi Mu o to, by działać. Bóg będzie wspomagał nas w naszych wysiłkach, ale nie zrobi za nas wszystkiego. Zastanów się, jak łączysz w swoim życiu modlitwę prośby z własnym zaangażowaniem w sprawę, którą przedstawiasz Bogu. 

Bóg Ojciec odpowiada na nasze prośby, nigdy nie pozostaje głuchy na nasz głos. Jednak nie zawsze otrzymujemy dokładnie to, o co prosiliśmy, i znajdujemy to, czego szukaliśmy. Bóg dobrze wie, kiedy zrealizowanie naszej prośby będzie najkorzystniejsze dla nas. Wie, jaki sposób realizacji jest właściwy dla każdego z nas personalnie. Zobacz, jak reagujesz na dary, które nie są dokładnie takie, jak sobie wymarzyłeś?

Pan Bóg jest hojny w dawaniu. Jego postawa w stosunku do nas jest niezmienna. On zna nasze potrzeby jeszcze lepiej niż my sami i daje więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, zastanów się, jak wykorzystujesz Boże prezenty. Czy zostawiasz je dla siebie, czy hojnie przekazujesz dalej na wzór Boga Ojca?

W modlitwie końcowej porozmawiaj z Jezusem. Poproś Go o to, abyś potrafił dostrzec wszystkie dary od Boga, jakie dzisiaj otrzymasz, i był za nie wdzięczny.