24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Saturday, 27 lipca 2019

Okres zwykły, Mt 13,24–30
bł. Tytus Brandsma, Maria Klemensa

Pewnie wielokrotnie, w różnych sytuacjach, zadajesz sobie pytanie: „dlaczego?”. W tekście dzisiejszej Ewangelii Jezus przybliża tłumom, czym tak naprawdę jest królestwo niebieskie. Wskazuje, w jaki sposób patrzeć, aby widzieć. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 13,24–30
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

Bóg dostrzega prawdziwe intencje każdego z nas. Podobnie w działaniu nieprzyjaznego człowieka, który nocą zasiewa chwasty na polu. Nazywa je wprost. Mówi jasno o jego działaniu, nazywając zło „złem”. Dlaczego Bóg dopuszcza zło w twoim życiu? Do wzrostu potrzebne są nam różne sytuacje, także te trudne i po ludzku niezrozumiałe. Zamiast poszukiwać przyczyn zła, spróbuj przyjrzeć się, „czym” kierujesz się w swoim życiu. Czy w sytuacjach, które cię spotykają, dostrzegasz okruch Bożego działania: Jego mocy, łaski, a także Jego Miłości? 

Gdzie w twojej codzienności dostrzegasz chwasty? Czy patrzysz na nie jako przestrzeń do wzrostu i rozwoju, a może „toniesz” w swym nieszczęściu i wydarzającej się sytuacji? Zatrzymaj się nad tym, co czujesz i czego doświadczasz. Przyjrzyj się, jak ten „odbiór” wpływa na twoje życie. Co możesz jeszcze z nim zrobić?

Bóg niczym dobry gospodarz wie, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. Przypomina, że chcąc doświadczyć królestwa niebieskiego, należy dać czas na wzrost czy rozwój zdarzeń. W odpowiednim momencie On sam oczyszcza motywację naszego działania i kieruje ją w odpowiednią stronę. Jak wygląda twój czas ofiarowany Bogu: czas na Jego działanie w twoim życiu? Na czym mija czas twojego życia?

Podziękuj Jezusowi za to, co odkryłeś, a także za to, co On odkrył w tobie. Możesz również poprosić o łaskę większego czy „lepszego” dostrzegania Jego działania w twoim życiu.