24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Friday, 26 lipca 2019

Okres zwykły, Mt 13,18–23
śś. Joachim i Anna, rodzice NMP

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas do refleksji nad słuchaniem. A więc posłuchaj... 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 13,18–23 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”. 

Jezus dzieli ludzi według sposobu, w jaki słuchają. Są tacy, którzy słuchają bez zrozumienia, tacy, którzy słuchają, ale nie przyjmują lub przyjmują na chwilę, i tacy, którzy słuchają ze zrozumieniem i przynoszą owoc. Zobacz najpierw: Jak słuchasz? Siebie, ludzi, Boga... Przyjrzyj się sobie jako słuchaczowi i zobacz swoje mocne i słabe strony. Co możesz zrobić, by słuchać lepiej? 

Słuchanie jest sztuką, bo naszym przeciwnikiem jest Zły. Słowo Boga dociera do nas na różne sposoby: z Biblii, na modlitwie, ale także, gdy mówi do nas człowiek, odsłaniając królestwo swego serca i zapraszając nas do relacji. Jeśli nie przyjmiemy Słowa ze zrozumieniem, nie będzie możliwy owoc. Czy jesteś nastawiony na słuchanie i na poruszenie przez to, co usłyszysz? Czy uczysz się słuchania?

Zły będzie próbował przeszkadzać nam w słuchaniu. Słuchanie jest walką: z rozproszeniami, brakiem zrozumienia, nieuwagą, nudą. Przypomnij sobie jakąś swoją głęboką rozmowę z Bogiem, drugim człowiekiem albo też czas poświęcony zrozumieniu samego siebie. Co wtedy zadecydowało o owocności tego spotkania?

Proś Boga, aby uczył cię być dobrym słuchaczem i przyjmować Słowo, ponieważ w Nim jest życie.