Bóg udziela swojego życia nieustannie. W sposób szczególny daje to odczuć poprzez swojego Świętego Ducha. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 16,12–15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”. 

Bóg w Trójcy Świętej jest nieustannie w relacji. On chce udzielać ci tego wspólnotowego życia – stąd dar Ducha Świętego. Spróbuj z nową wiarą uświadomić sobie to, że On jest teraz przy tobie. Pragnieniem Ducha jest twoja bliskość z Bogiem. 

Jezus czeka z tym, co teraz jest dla ciebie jeszcze za trudne. Nie oznajmia z góry wszystkich prawd, zamiast nich daje ci swego Ducha, który prowadzi cierpliwie do pełni. Czy mierzysz się obecnie z czymś trudnym? Relacja, ciężka decyzja, rodzina, praca? Czy masz cierpliwość dla siebie i procesu, który trwa?

Duch Święty bierze z tego, co należy do Ojca, żeby objawić tobie. Z ufnością przedstaw Mu sytuację, z którą się teraz mierzysz. Niech On da ci swoje światło i zrozumienie. Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj przyjąć to, że Bóg jest pierwszym, któremu zależy. 

Oddaj Bogu chwałę w Jego inicjatywie. On wychodzi naprzeciw każdej trudności i prowadzi cię do zbawienia.