Wyobraź sobie, że Jezus jest teraz przy tobie i towarzyszy ci w codziennych czynnościach.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 17, 1-11a
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie». 

Jezus chce, by Ojciec został otoczony chwałą.  Święty Ignacy na początku rekolekcji daje do rozważenia stwierdzenie, że człowiek jest stworzony, aby Pana Boga chwalił, czcił i Jemu służył. Czym jest dla ciebie otaczanie Boga chwałą?

Jezus otoczył Ojca chwałą przez wypełnienie Jego woli. Odkrywanie woli Boga każdego dnia nie jest rzeczą łatwą. Uczysz się tego przez całe życie, bo całe życie zdarzają ci się  potknięcia. Ale warto uczyć się na błędach. Może przychodzi ci na myśl jakieś zdarzenie, kiedy to, co wydawało się być wolą Bożą, tak naprawde nią nie było?

Gdy żyjesz wolą Bożą, pomagasz innym dostrzegać Ojca i otwierać się na Jego Słowo. Dlatego warto szukać w swoim życiu momentów, które pomagają innym przybliżyć się do Boga. Czy jakaś sytuacja lub twoja cecha była dla kogoś pomocna w trwaniu przy Jezusie?

Poproś o otwartość na Ducha Świętego. Módl się, aby pomagał ci w odkrywaniu woli Ojca i abyś przez jej wypełnianie okrywał Boga chwałą.