24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Wednesday, 29 maja 2019

Okres wielkanocny, J 16,12–15
św. Urszula Ledóchowska, bł. Eliasza, bł. Józef Kowalski

Spróbuj na chwilę powierzyć Bogu wszystko to, co cię obecnie absorbuje. Przywołaj obraz rodziców i niemowlęcia. Zobacz, w jaki sposób okazują mu miłość. A teraz zobacz, jak to samo dziecko staje się nastolatkiem. Czy nadal tak łatwo przekonać go, że wciąż tak samo go kochają, mimo stawianych mu wymagań? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 16,12–15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”. 

Jezus nie może wszystkiego nam od razu powiedzieć. Dostosowuje się do naszych możliwości. Mówi do nas naszym językiem. Co ostatnio usłyszałeś od Niego? Może to było słowo Ewangelii, może wydarzenie albo spotkanie z nieznajomym. W jaki sposób ostatnio przekazał ci, jak bardzo cię kocha?

Uczniowie często nie rozumieli tego, co Jezus do nich mówił. Twój rozumowy obraz Boga może zasłaniać ci uszy na prawdziwego Ojca, który szuka relacji. Może przeżywasz trudne doświadczenie i nie słyszysz, że to On próbuje ci coś powiedzieć. A może tak bardzo absorbują cię codzienne radości, że nie czujesz potrzeby nasłuchiwania Jego słów?

Jezus i Duch Święty mówią to, co usłyszeli od Ojca. Najdłuższą drogą jest jednak droga z rozumu do serca. Dlatego Duch Święty mówi wprost do serca. Słuchając Jego poruszeń, obserwuj, do czego cię prowadzą. Co konkretnie zbliża cię do Boga, a co od Niego oddala? 

Postaraj się być dzisiaj uważnym słuchaczem. Poproś Pana, żeby pokazał to, co chce ci dzisiaj przekazać. Zobacz, co cię poruszyło i jak zareagowałeś. Do czego cię to zaprasza?