24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Tuesday, 28 maja 2019

Okres wielkanocny, J 16,5–11
św. German z Paryża

Przypomnij sobie sytuację, gdy z żalem kończyłeś jakiś etap życia lub musiałeś pożegnać się z kimś bliskim, mając świadomość, że tak trzeba, że jest to konieczne dla osiągnięcia większego dobra. O podobnej sytuacji usłyszysz w dzisiejszej Ewangelii. Wsłuchaj się w słowa Jezusa mówiące o Jego odejściu i przyjściu Ducha Świętego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 16,5–11 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony”. 

Bóg w ludzkiej postaci zakończył misję na ziemi – zbawił nas poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Teraz wraca do Ojca, który Go posłał. Jezus mówi, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście, bo wtedy pośle do nas Parakleta. Masz świadomość, że Duch Święty jest twoim najlepszym przyjacielem i przewodnikiem na drodze do domu Ojca? 

Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. W pierwszej chwili te słowa mogą budzić niepokój. Jednak jest to dla nas bardzo dobra informacja, bo Duch Święty objawia nam prawdę o Bogu i o nas samych. W jakich sytuacjach prosisz o światło Ducha Świętego? 

Sprawiedliwość i sąd już się dokonały – Jezus wrócił do Ojca, szatan został osądzony i pokonany. A my poprzez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni z naszych grzechów. Dokonuje się to dzięki Duchowi Świętemu, który pobudza nasze serca, abyśmy byli zdolni uwierzyć w Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się, jaka jest twoja wiara w Jezusa?

Na zakończenie poproś Ducha Świętego, by każdego dnia pomagał ci przyjmować Jezusa jako twojego Pana i Zbawiciela.