24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Monday, 27 maja 2019

Okres wielkanocny, J 15,26–16,4a
św. Augustyn z Canterbury

Jezus mówi dziś o wielkim darze, który każdy z nas otrzymał od Ojca. Otwórz swoje serce, aby móc cieszyć się na nowo tym darem. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,26–16,4a 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem”. 

Świadectwo naszej wiary jest nieodłącznie związane z obecnością Ducha Świętego. To On uzdalnia nas do modlitwy, której nie potrafimy sami z siebie wyrazić słowami, On jest źródłem naszych dobrych pragnień, naszej tęsknoty za Bogiem. Będąc otwartymi na Jego natchnienia, jesteśmy w stanie pokazywać naszym życiem to, co jest w głębi serca każdego z nas: Bożą obecność. Jak często modlisz się do Ducha Świętego? Jak wygląda twoja relacja z Nim? 

W trudnych sytuacjach życiowych zadajemy sobie pytania o sens i cel. Mogą pojawiać się wątpliwości w wierze. Jezus wiedział, jak trudne chwile czekają Jego uczniów, kiedy On odejdzie, dlatego zapewnił ich o pocieszeniu ze strony Ducha Świętego i przygotował to, co ma się wydarzyć. Jak zachowujesz się w chwilach zwątpienia? Uciekasz czy powierzasz Panu swoje rozterki?

W naszych codziennych realiach możemy nie dostrzegać faktu, jak bardzo słowa Jezusa o prześladowaniach są aktualne także dziś. W wielu krajach świata wyznawanie Chrystusa karane jest śmiercią, w innych publiczne przyznawanie się do wiary jest niemożliwe w imię źle rozumianej tolerancji. Dla nas jest to obce. Przyzwyczailiśmy się do życia w komforcie i świadomości, że w każdej chwili można udać się do pobliskiego kościoła na adorację. Czy pamiętasz w swoich modlitwach o tych, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary?

Powierz Panu to, co pojawiło się w twoim sercu podczas tej modlitwy. Pomódl się także za chrześcijan, którzy są prześladowani.