Modlitwa to przede wszystkim czas spotkania. Bóg czeka na ciebie. Pragnie teraz się z tobą spotkać. Zaufaj Mu i daj się poprowadzić Jego Słowu. Wsłuchaj się w nie i uważnie obserwuj, co w tobie wywołuje. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 3, 22-30 
Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje uczonych w Piśmie, którzy oskarżają Jezusa o działanie ze złymi intencjami. Na spotkanie z Jezusem przychodzą z gotową, krzywdzącą Go opinią. A jak ty patrzysz na dobro, które czynią inni? Czy szybko przypisujesz im określone intencje? Jakie najczęściej? 

Grzech uczonych w Piśme polegał na odrzuceniu tego,  że Jezus działał w mocy Ducha Świętego, mówili nawet „ma Belzebuba”. Bóg nie mógł ich zmienić, bo sami na to nie pozwalali. Ich opinia o Jezusie oraz własna wizja rzeczywistości stworzyły przeszkodę nie do pokonania. Czy umiesz odejść od swoich schematów? Czy jesteś gotowy na przemianę swojego myślenia, na nawrócenie?  

Jezus mówi: „Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać”. Współpraca z Duchem Świętym wyzwala od konfliktów wewnętrznych wywołanych przez grzech i różne nieuporządkowania. Zastanów się, w jakich przestrzeniach swojego życia potrzebujesz więcej ładu.  

Być może dzisiejsze spotkanie ze Słowem pomogło ci dostrzec pewne rzeczy. Niektóre może sprawiają ci radość, a inne są trudne. Na koniec tej modlitwy powierz to wszystko Panu Bogu i poproś o to, czego chcesz, czego najbardziej potrzebujesz.