Przenieś się myślami do miejsca, które jest twoją ucieczką od zgiełku codzienności, gdzie możesz się zatrzymać i spokojnie pomyśleć. Zaproś tam Jezusa i słuchaj Jego posłannictwa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 1, 43-51 
Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».


Często w życiu postępujesz według schematów. Są one czymś naturalnym, pomagają ci sprawnie funkcjonować w codzienności. Dzięki nim unikasz wielu niebezpiecznych sytuacji. Jednak w relacjach z ludźmi mogą przeszkadzać:  zamykać cię na innych, doprowadzić do uprzedzeń. Czy potrafisz porzucić swoje schematy, gdy pojawia się taka potrzeba? 

Prywatność jest dla człowieka czymś niezwykle cennym. Bronisz jej często z dużym wysiłkiem. Stawiasz granice, których inni ludzie nie powinni przekraczać. Może się jednak zdarzyć, że ktoś obcy od razu wchodzi w twoją intymną strefę. Jak wtedy reagujesz? Przekreślasz go czy jednak dajesz mu szansę? 

Przypadkowe spotkania mogą czasem całkowicie zmienić twoje życie. Usłyszane słowa, konkretne gesty lub czyny mogą pobudzić cię do określonej reakcji. A czasem może to być tylko pewna obietnica: że twoje życie kiedyś się zmieni i doświadczysz tego, czego zawsze pragnąłeś. Jak reagujesz na takie niespodzianki? 

Na koniec porozmawiaj z Panem Jezusem o tym wszystkim, co działo się w czasie tej modlitwy. Powiedz Mu o tym, co teraz jest dla ciebie ważne.