Dzisiaj w Ewangelii usłyszysz o chrzcie świętym. Czy pamiętasz datę swojego chrztu? Podobnie jak dla Jezusa, tak i dla ciebie był to szczególny moment w życiu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 1, 29-34 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».
Prośba o owoc (nie będzie odczytana):  Wzbudzenie pragnienia pełnienia woli Bożej


Chrzest nieodłącznie jest związany z Duchem Świętym, który uzdalnia do tego, aby być dzieckiem Bożym. Oznacza to konkretne powołanie – żyć na wzór Jezusa, czyli pełnić wolę Boga i dążyć do świętości. Oczywiście, nie o własnych siłach, ale dzięki mocy i łasce Ducha Świętego. Jak często się nad tym zastanawiasz? 

Jezus przyjmując chrzest, zgadza się na wolę Ojca, bo jest do końca posłuszny. To pokazuje, że aby w pełni korzystać z darów otrzymanych na chrzcie, musisz wsłuchiwać się w Ojca. Wtedy twoje życie nabiera sensu i koloru. Każdy człowiek jest wyjątkowy, ma konkretny cel i miejsce na ziemi. Jesteś potrzebny, bo Bóg ciebie chce i ma dla ciebie konkretny plan.

Boży plan wiąże się z odpowiedzialnością, bo to ty podejmujesz decyzje i odpowiadasz za swoje życie. Każdy dzień jest dla ciebie sprawdzianem, ponieważ niesie ze sobą mnóstwo okazji, aby dawać siebie innym i odpowiadać na głos Boga. Jak mówił święty Jan Paweł II – to dar, który został nam dany, ale również zadany.

Przyjrzyj się dzisiaj, jak realizujesz swoje powołanie. W jaki sposób odpowiadasz na najmniejsze natchnienia, najdrobniejsze gesty czy słowa, bo to w nich ukryta jest tajemnica twojego powołania.