Kiedy jesteś w drodze, często doświadczasz trudu, wysiłku i zmęczenia. Może nawet „Modlitwa w drodze” jest kolejnym obowiązkiem. Spróbuj mimo to przylgnąć na czas tej modlitwy do Serca Jezusa. Oddaj Mu swój trud. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 11, 28-30
Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Dzisiejsze słowa Jezus kieruje do ludzi utrudzonych ciężarem życia. Do tych, którzy często żyją na jego marginesie. Do zmęczonych i cierpiących. Także do tych, którym na pozór nic nie dolega, ale dźwigają ciężar win i konsekwencji grzesznych wyborów. Czy ty też czujesz się adresatem zaproszenia Jezusa? Pomyśl o swoich trudach, cierpieniach i troskach, które oddalają cię od Niego.

Jezus nie chce, by cokolwiek stało między Nim a tobą. To, co ty odczuwasz jako ciężar, On może przemienić w słodycz. Jarzmo niewoli w wyzwolenie. Dzieje się tak dzięki miłości. Jego miłość do ciebie i twoja odpowiedź sprawia, że ciężar maleje, troski bledną, dusza szlachetnieje, a wszystko wokół nabiera blasku. Czy wierzysz, że dzięki tej miłości możesz znieść wszystko: cierpienie, poniżenie, odrzucenie? Czy ufasz Jezusowi, że wszystko, co otrzymujesz z Jego ręki, nawet jeśli jest trudne, prowadzi do ukojenia duszy i odpoczynku w Nim? 

Jezus zaprasza cię do naśladowania Go we wszystkim – w pokorze, łagodności, w całkowitym oddaniu się innym. Kiedy naprawdę kochasz, oddajesz siebie w darze po kawałeczku i w całości, lecz nie czujesz straty. Jarzmo miłości nie jest zniewoleniem, ale słodkim przylgnięciem, przynależnością do ukochanej osoby. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina, że źródłem wszelkiej miłości jest Jego Boskie serce. Zastanów się, jakie troski, zranienia i zniewolenia możesz Mu oddać. On uczyni je lekkimi i słodkimi, abyś mógł dźwigać je dla Niego.

Zaufaj Jezusowi. Zaufaj Jego miłości. Przylgnij do Jego serca, by odzyskać siłę i pokój. Proś Go z głębi duszy: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego.