Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Friday, 19 lipca 2024

Okres zwykły, Mt 12,1–8
Bł. Achilles Puchała i Herman Stępień

Właśnie zaczynasz spotkanie z Bogiem, który chce zatroszczyć się o wszystko, co teraz w sobie niesiesz. Możesz powierzyć Mu wszystko to, co piękne lub trudne, przyjemne lub bolesne. 

Mt 12,1–8
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Dzisiejsze słowo Boże ukazuje kolejny spór Jezusa z faryzeuszami. Ta sytuacja staje się okazją dla Jezusa, by uświadomić zarówno faryzeuszom, jak i swoim uczniom, jak wielką wartość w oczach Boga ma człowiek. Zastanów się teraz przez chwilę, jaką ty masz wartość w Bożych oczach.      

Niesamowite jest to, że większa część dzisiejszej Ewangelii to opis, jak Jezus broni swoich uczniów przed nieuprawnionymi zarzutami. Bóg broni człowieka, odwołując się do swojego autorytetu i przepisów prawa, które jest dobre tylko wówczas, gdy służy dobru. Kiedy ostatnio ktoś stanął w twojej obronie? Jak się wtedy czułeś? 

Puentą mowy obronnej Jezusa jest zdanie: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Postawa miłosierdzia jest kluczowa, by uwalniać się od postawy osądzania innych. Zastanów się przez chwilę, kto w twoim otoczeniu potrzebuje twojej delikatnej i miłosiernej obecności. 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś podczas dzisiejszej modlitwy. Zapytaj, do jakiego dobra dzisiaj cię Jezus zaprasza i jak może ci w nim pomóc.


Chwała Ojcu…