Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Tuesday, 16 lipca 2024

Okres zwykły, Mt 11,20–24
Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel

Zanim wsłuchasz się w słowa dzisiejszego fragmentu Ewangelii, spróbuj rozejrzeć się wokół siebie, by zauważyć znaki Bożej obecności w osobach lub przedmiotach, które cię otaczają. 

Mt 11,20–24
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

Świat narzuca nam bardzo szybkie tempo życia. I choć udaje nam się wiele osiągnąć, i to w dość krótkim czasie, to w jakiś sposób tracimy zdolność zauważania tego, co dzieje się tu i teraz. A Bóg przychodzi ze swoją łaską właśnie do chwili obecnej. Jak udaje ci się w codzienności zauważać Boże działanie? Jakie ludzkie relacje, wydarzenia, przeżycia przypominają ci o Jego obecności? 

Wdzięczność pomaga budować i wzmacniać więź z Bogiem. Jednak gdy Boża łaska przychodzi jako upomnienie przez trudne wydarzenie czy drugiego człowieka, niełatwo być wdzięcznym. Częstszą postawą w takiej chwili jest bunt i niezrozumienie. Jak przyjmujesz takie momenty w swoim życiu? 

Bóg, stwarzając człowieka, obdarował go wolnością. Odtąd to człowiek wybiera i decyduje. Jednak celem Stwórcy nie było pozostawienie go samemu sobie – samotnego w życiowej odpowiedzialności. Bóg dał nam dar wolności, ale jednocześnie zapragnął towarzyszyć nam w realizowaniu tego daru. W jakich sytuacjach potrzebujesz najbardziej Jego czułej i delikatnej obecności? 

Na koniec możesz porozmawiać z Bogiem o tym wszystkim, co szczególnie poruszyło cię w tej modlitwie. 


Chwała Ojcu…