Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Tuesday, 09 lipca 2024

Okres zwykły,
św. Weronika Giuliani

Wyobraź sobie, że siedzisz w tłumie uczniów Jezusa i jesteś świadkiem czyjegoś uzdrowienia. Pomyśl o tym, jakie są twoje reakcje i jakie emocje rodzą się w tobie.

Mt 9,32-38 
Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!” Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Opętany został przyprowadzony do Jezusa, który od razu go uzdrowił. Usunął zarówno całe zło, którym był opętany oraz słabości ciała, które nie pozwalały mu mówić. Działanie Jezusa jest bezwarunkowe i pełne mocy. Wzbudza w tłumie podziw. Pomyśl teraz o swoich słabościach.Opowiedz o nich Jezusowi. 

Nie wszyscy przyjmują działanie Jezusa jako przejaw miłości Boga. Faryzeusze wątpią w Jego dobre intencje i przelewają niepokój na ludzi wokół. Bezinteresowne dobro i miłość Boga zostają przez nich podważone. Opowiedz teraz Jezusowi o sytuacjach, kiedy wątpiłeś w dobro, które dzieje się w twoim życiu. On zna i rozumie każde poruszenie i zawahanie twojego serca.

Jezus nie reaguje na niechęć i zwątpienie faryzeuszy. Widzi przede wszystkim potrzebujących - znękanych, porzuconych, chorych i słabych. Jego miłość jest większa, dlatego nie ustaje w nauczaniu, uzdrawianiu, kochaniu. Słuchając kolejny raz Ewangelii, usłysz zaproszenie do spotkania, które Pasterz-Jezus dziś ci zostawia.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co cię poruszyło. On pragnie spotkania z tobą i obdarowania cię dobrem, uzdrowieniem, siłą. 


Chwała Ojcu…