Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Friday, 05 lipca 2024

Okres zwykły, Mt 9,9–13
św. Maria Goretti

Wyobraź sobie dziecko, które coś przeskrobało i boi się reakcji rodziców. Tymczasem rodzice siadają z nim do stołu. Spokojnie tłumaczą mu, co w jego zachowaniu było niewłaściwe, i mówią, że je kochają.

Mt 9,9–13
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy, jak Jezus łamie obowiązujące w Jego czasach społeczne normy. Zaprasza celników i grzeszników do domu i ucztuje z nimi jak z przyjaciółmi. Przeciwstawia się zwyczajowi, by od takich osób trzymać się z daleka. Chrystus nie boi się zrobić czegoś niepopularnego w imię miłości. Jakie myśli i uczucia rodzą się w tobie wobec takiej postawy Jezusa?

Uczeni w Piśmie nie zbliżali się do grzeszników, z którymi ucztował Jezus. W ten sposób chcieli podkreślić swą rzekomo nienaganną postawę. Chrześcijaństwo jednak domaga się kontaktu z człowiekiem. Jezus poprzez życzliwe bycie z grzesznikami zdziałał w ich sercach więcej niż faryzeusze wykładający im prawo. Zastanów się, czym dla ciebie jest życzliwość wobec innych, w twoich relacjach?

Jezus mówi: „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Nauka miłosierdzia to proces. Są tacy, którym trudno jest przestać widzieć w religii tylko ofiarę i wypełnianie prawa. Tymczasem Bóg chce, byśmy po prostu zaczęli kochać. Wie również, że to wymaga czasu. Posłuchaj znów Ewangelii i pomyśl, co konkretnie dla ciebie znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”.


Na koniec możesz porozmawiać z Jezusem o tym, co szczególnie dotknęło cię w tym rozważaniu.


Chwała Ojcu…