Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Tuesday, 25 czerwca 2024

Okres zwykły, Mt 7,6.12-14
Bł. Dorota z Mątowów

Za chwilę Jezus zasieje swoje Słowo w twoim sercu. Spróbuj stanąć przed Nim z tym wszystkim, co właśnie w sobie niesiesz. 

Mt 7,6.12-14
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”

Słowa o ciasnej bramie i wąskiej ścieżce mogą budzić niepokój. Możesz sobie myśleć: skoro sam Jezus mówi o takim trudzie, to czy osiągnę zbawienie? Co zrodziło się w tobie, gdy usłyszałeś zaproszenie na tę trudną, ale i niezwykłą wyprawę? 

Ta niełatwa droga, o której mówi Jezus, prowadzi do życia. To dobra nowina, bo cała wypowiedź Jezusa jest o tym, że On pragnie abyś żył, abyś żyła. Nie chodzi o jakiekolwiek życie, ale o wyjątkowe życie w pełni, więc nic dziwnego, że ścieżka wiodąca tam nie jest szeroka. Powiedz do siebie kilka razy - Jezus pragnie abym żył/żyła w pełni.

Posłuchaj raz jeszcze Jezusa, który swoim Słowem chce prowadzić cię do życia, który zaprasza cię na wyjątkową drogę do zjednoczenia z Nim. 

Teraz możesz porozmawiać z Bogiem tak, jak chcesz. Możesz go prosić o to, czego pragniesz, podziękować Mu za to, co cię cieszy albo po prostu trwać w Jego obecności. 


Chwała Ojcu…