23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Thursday, 13 stycznia 2022

Okres zwykły, Mk 1,40-45 
Św. Hilary z Poitiers

Wyobraź sobie Jezusa, który właśnie skończył nauczać. Słuchający Go ludzie już się rozeszli. Powoli, z wielkim trudem, z oddali podchodzi człowiek pogrążony w cierpieniu i bólu. Zaczyna się niezwykłe spotkanie. 

Mk 1,40-45 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

Człowiek okaleczony trądem podchodzi z wielką pokorą do Jezusa, pada na twarz i zaczyna Go prosić. Jest zdeterminowany, gotowy zaryzykować wszystko. Jezus jest dla niego jedyną nadzieją, szansą na nowe życie. Jak zachowujesz się, kiedy doświadczasz trądu ‒ bezsilności? Czy klękasz wtedy przed Jezusem, prosisz Go o oczyszczenie i pomoc? 

Jezus pragnie dobra każdego człowieka, chce go uzdrawiać, oczyszczać i podnosić z każdego upadku. Nie brzydzi się człowieka, choćby on brzydził się sam sobą. W odpowiedzi na wiarę trędowatego, wyciąga rękę i oczyszcza go ‒ okazuje mu swoje miłosierdzie. W jakiej przestrzeni życia potrzebujesz oczyszczenia? 

Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na obecność i bliskość Jezusa. Postaraj się usłyszeć to, co mówi Jezus. Być może mówi to dziś także tobie. 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, jakie myśli i odczucia wzbudziła w tobie ta modlitwa. Jeśli potrzebujesz, możesz teraz poprosić o coś Jezusa. 

Chwała Ojcu…