Idzie mój Pan
Idzie mój Pan
0,00 / 0,00
Idzie mój Pan

Idzie mój Pan

CHRZEŚCIJAŃSKA TRANSFORMACJA

W zabieganym świecie czasami trudno o przystanięcie na chwilę i zastanowienie się dokąd biegniemy. Żyjemy projektami, które pochłaniają nasze życia, stanowią postawę naszych wyobrażeń oraz oczekiwań stawianym naszym współpracownikom, rodzinom, czy partnerom.
Jednakże bycie chrześcijaninem, to bycie z Chrystusem.  Od samego początku to przywilej bycia ochrzczonym, byciem jednym z członków Najświętszego Ciała Chrystusa. A historia zbawienia nie jest projektem.

Bóg zesłał swojego Syna aby zmienić porządek tego świata. Dokonał transformacji polegającej na odwróceniu procesu składania ofiary. Tak jak na początku składano ofiary Bogu, tak teraz - dzięki Chrystusowi - to Bóg stał się ofiarą, którą składa w naszych sercach. Dzięki zmartwychwstaniu jesteśmy świadkami tego, jak Bóg potrafi obrócić sytuację o 180 stopni i dać przykład każdemu człowiekowi, że przemiana z Nim jest możliwa.

Oddajemy Wam 3 znane pieśni na Wielki Post, które są naszą interpretacją Bożej transformacji. Nie skupiamy się w nich na przeżywaniu smutku, lęku przed ciemną doliną, lecz jesteśmy uczestnikami przemiany. Usłyszycie w tych aranżacjach wiele elementów, które na co dzień nie są w nich zawarte. Mamy nadzieję, że Bóg będzie działał zarówno w waszych sercach, jak i w waszych myślach, prowadząc Was z pomocą narzędzi słowno-muzycznych. Miejcie dobry czas! 
Mateusz Banasiuk i Marta Dywicka

 

Idzie mój Pan
0,00 / 0,00

Pasterz z przypowieści o Dobrym Pasterzu to doskonałe odzwierciedlenie tego kim jest Bóg. To ten,  który nie jest Bogiem stagnacji, lecz Bogiem poruszającym się ciągle, monitorującym sytuację na pastwisku, pragnącym rozwoju swoich owiec, tęskniącym za nimi i pragnącym Komunii, jedności. On chce nas karmić, bo jego pokarm nie ma ograniczeń. Pragnie pokoju wiecznego. Ta pieśń, to szczególne zaproszenie do Usłyszenia Dobrej Nowiny jaką ma dla nas Nasz Ojciec. To zachęta do przejścia przez Wielki Post w zaufaniu, z poczuciem , że Dobry Pasterz nad nami czuwa. On teraz biegnie by spotkać się z każdym z nas. On teraz biegnie, aby każdy mógł doświadczyć mocy Jego łaski. On teraz biegnie, aby każdy poczuł się kochany i ważny.

Wykonanie

Marta Dywicka (wokal)
Mateusz Banasiuk (piano, wokal)

Muzyka i tekst

Tradycyjna melodia hebrajska,
Tekst: o. Pierre Etienne
Tłumaczenie: o. Jan Góra OP

Aranżacja, nagranie, mix, produkcja muzyczna:

Mateusz Banasiuk

Produkcja wideo

Michał Przybysz

Nagranie zarejestrowano w studiu wokalnym: Voice Progress