Ustawienia

Ulubione 0
Modlitwa o pokój dla ludzi z Ukrainy
Modlitwa o pokój dla ludzi z Ukrainy
0,00 / 0,00
Modlitwa o pokój dla ludzi z Ukrainy

Modlitwa o pokój dla ludzi z Ukrainy

Ta modlitwa została przygotowana wspólnie z zespołami „Modlitwy w drodze”, działającymi w innych krajach, do wspólnej modlitwy przy tej okazji. Osoby posługujące się językiem angielskim, francuskim, portugalskim, hiszpańskim, arabskim, holenderskim... użyją tych samych słów, aby prosić o pokój".

Modlitwa o pokój dla ludzi z Ukrainy
0,00 / 0,00

Co wydarzyło się w tobie, gdy we czwartek dwudziestego czwartego lutego nad ranem dotarły do ciebie wiadomości, że dwieście tysięcy rosyjskich żołnierzy wkroczyło na Ukrainę? Jakie towarzyszą ci od tego czasu emocje i co czujesz, gdy oglądasz ludzi uciekających ze swoimi małymi dziećmi do schronu w metrze? Jakie myśli pojawiają się w twojej głowie, gdy słyszysz dźwięk syren albo odgłos wybuchów? 

Być może czujesz gniew z powodu naruszenia integralności terytorialnej suwerennego państwa.

Być może jest dla ciebie szokiem to, że po tylu latach pozornego pokoju wojna na taką skalę wróciła do Europy.

Być może dlatego, że powoli zaczynaliśmy doświadczać normalności, tym silniej udzielają ci się rozczarowanie, niepewność i zamęt.

W obecnej chwili słowa proroka Izajasza o przychodzącym królestwie Bożym nabierają szczególnej mocy i treści: 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami 
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba,
postępujmy w światłości Pańskiej!
(Iz 2,4-5)

Jaka jest teraz twoja modlitwa? Co się w niej dzieje? Czy jesteś w stanie mówić Jezusowi o tym, co czujesz i jakich doświadczasz myśli? A może nawet to jest dla ciebie zbyt trudne?

Czy zastanawiasz się, co wobec tego zrobiliby uczniowie Jezusa?

Stanęliby ramię w ramię z cierpiącymi ludźmi Ukrainy, odnawiając ludzką solidarność; zważając na to, co napisał święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian, że jeśli cierpi jeden członek ciała, to współcierpią wszystkie inne członki. Jeżeli masz możliwość, to porozmawiaj z tymi, którzy zostali sami z lękiem o swoich najbliższych na Ukrainie, albo wyślij im słowa pocieszenia.

Wielu z nas słyszało czytane niedawno w Kościele wymagające słowa Jezusa:

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”
(Łk 6,27b-28)

Te słowa przestrzegają nas, że nie narodowi rosyjskiemu, ale rosyjskiej władzy powinniśmy się sprzeciwiać. Za zwykłych ludzi możemy się modlić, możemy ich kochać, bo wielu z nich doświadcza takiego samego cierpienia i złości.

Maryja. Jak Ona może nam pomóc w zrozumieniu tej sytuacji? Co powiedziała w swoim Magnificat?

On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
(Łk 1,51-52)

Sprawiedliwi zwyciężą, nasz Bóg o to zadba!
Dlatego możemy iść do przodu z pewnością, wiedząc, że Jezus nigdy nie opuszcza swoich przyjaciół, gdziekolwiek się znajdą i jakiekolwiek niebezpieczeństwo ich spotka. Niech prowadzą nas słowa z Listu św. Pawła do Rzymian: 

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym
(Rz 8,38-39)

Tak, Jezus jest Panem wszystkich rzeczy i z najmniej odpowiednich warunków potrafi wyprowadzić dobro. Módlmy się do Niego z odwagą i w solidarności ze wszystkimi, którzy teraz cierpią.


Panie Jezu, Ty powiedziałeś „Błogosławieni ubodzy w duchu”, błagamy Cię, abyś czuwał, prowadził, strzegł i chronił niewinne kobiety, mężczyzn i dzieci. 
Błogosławieni ubodzy w duchu. 


Panie Jezu, Ty powiedziałeś „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, prosimy Cię, uchroń nas od nienawiści, uzdolnij serca oraz umysły mężczyzn i kobiet do pragnienia oraz pełnienia czynów pokoju.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój.


Panie Jezu, Ty powiedziałeś „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”, inspiruj i umacniaj kobiety i mężczyzn pracujących na rzecz pokoju i pojednania.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. 


Panie Jezu, Ty powiedziałeś „Błogosławieni miłosierni”, dziękujemy Ci za tak wielu dobrych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym, rannym, umierającym, cierpiącym i uchodźcom wygnanym z ich domów.
Błogosławieni miłosierni. 


Panie Jezu, modlimy się także za nas, abyśmy potrafili docenić wolność i demokrację, które zbyt często uważamy za oczywiste, a które dziś tracą nasi bracia i siostry na Ukrainie. 


Zatrzymajmy się teraz i w milczeniu módlmy się za tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Zjednoczmy nasze modlitwy, opierając się na mocnym fundamencie, jakim jest Modlitwa Pańska. Wspólnie powtarzajmy jej słowa:

Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego. Amen.

Pamiętajmy, co Jezus powiedział swoim uczniom: 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka!
(J 14,27)

Panie Jezu Chryste, Książę Pokoju, który sam jesteś pokojem i pojednaniem, który tak często mówiłeś „Pokój z tobą”, obdarz nas swoim pokojem. Uczyń wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn świadkami prawdy, sprawiedliwości oraz braterskiej i siostrzanej miłości. Wyrzuć z ich serc wszystko, co mogłoby zagrażać pokojowi. Oświeć naszych przywódców, aby mogli zagwarantować i bronić wielkiego daru pokoju. Niech wszystkie ludy ziemi staną się braćmi i siostrami. Niech zakwitnie i na zawsze zapanuje nad nami upragniony pokój. 


Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże waszych serc i myśli w poznaniu i miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami

Tekst

o. Michael Holman SJ

Tłumaczenie

Piotr Mokrzecki SJ

Nagranie, montaż

Paweł Nawrocki (Studio Inigo)

Lektor

Sebastian Gensina SJ

Skoordynowanie akcji

Elwira Ginalska