Ustawienia

Ulubione 0
22. Bł. Józef Aparicio Sanz i 232 tow.
Bł. Józef Aparicio Sanz i 232 tow.
0,00 / 0,00
Bł. Józef Aparicio Sanz i 232 tow.

22. Bł. Józef Aparicio Sanz i 232 tow.

22 września

Błogosławieni męczennicy, których dzisiaj wspominamy należą do wielkiej rzeszy tych, którzy oddali życie za wiarę w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach trzydziestych XX wieku. "Z nienawiści do wiary" zginęło wtedy ponad 10 tysięcy katolików. Dzisiaj wspominamy błogosławionych Józefa Aparicio Sanza i 232 towarzyszy, męczenników, świadków wiary, kobiety i mężczyzn. Aresztowano ich, bo byli katolikami. Zostali skazani na śmierć bez sądu. Ich winą była działalność duszpasterska i religijna. Nie uczestniczyli w ówczesnych sporach politycznych i ideologicznych.  

Bł. Józef Aparicio Sanz i 232 tow.
0,00 / 0,00

Wojna domowa w Hiszpanii wybuchła w lipcu 1936 roku i trwała bez mała trzy lata. Walki toczyły się między lewicowym rządem Hiszpanii i wspierającymi go siłami, a prawicową opozycją. Lista naszych dzisiejszych patronów jest bardzo długa. 

„Jest wśród nich

 • 37 kapłanów z archidiecezji Walencji oraz liczna grupa mężczyzn i kobiet —
 • członków Akcji Katolickiej — także z Walencji;
 • 18 dominikanów i dwóch kapłanów z archidiecezji Saragossy;
 • 4 franciszkanów i 6 franciszkanów konwentualnych;
 • 12 kapucynów,
 • 5 kapucynek
 • i jedna augustianka bosa;
 • 11 jezuitów
 • i jeden młody wierny świecki;
 • 30 salezjanów
 • i 2 Córki Maryi Wspomożycielki;
 • 19 tercjarzy kapucyńskich Matki Boskiej Bolesnej
 • i ich świecka współpracowniczka;
 • kapłan ze zgromadzenia sercanów;
 • kapelan Kolegium La Salle de la Bonanova w Barcelonie
 • i 5 braci szkolnych;
 • 24 zakonnice ze zgromadzenia karmelitanek miłosierdzia;
 • siostra serwitka;
 • 6 sióstr pijarek
 • i 2 współpracowniczki świeckie, te ostatnie pochodzące z Urugwaju — pierwsze błogosławione z tego kraju;
 • 2 zakonnice ze zgromadzenia Małych Sióstr od Samotnych Starców;
 • 3 tercjarki kapucyńskie od Świętej Rodziny;
 • misjonarka klaretynka;
 • i wreszcie młody Franciszek Castelló
 • i Aleu z Akcji Katolickiej z Lleidy”. 

Wspominany dzisiaj jako przewodzący całej grupie męczenników ks. Józef Aparicio Sanz urodził się w marcu 1893 roku w Enguerze. Święcenia przyjął w 1916 roku. Był kapłanem archidiecezji w Walencji. Pracował w różnych parafach. W czasie epidemii grypy w 1918 roku z poświęceniem opiekował się chorymi. Jako archiprezbiter w Enguerze założył Akcję Katolicką i stowarzyszenie kobiet. Został zamordowany w grudniu 1936 roku.  

Prześladowania katolików nie zaczęły się wraz z wybuchem wojny. Już wcześniej, bowiem, w 1932 roku, lewicowy rząd Hiszpanii, wydał dekret znoszący zakon jezuitów. Dlatego domy formacyjne i kolegia zostały przeniesione do innych krajów europejskich. Wielu jezuitów zostało jednak w kraju, żyli w nieformalnych wspólnotach. Po wybuchu wojny 660 jezuitów znalazło się w "strefie czerwonej", gdzie wpływ miały lewicowe siły rządowe. W ciągu kilkunastu miesięcy 116 jezuitów zginęło zamordowanych przez siły rządowe. Wśród dzisiejszych patronów znajduje się jedenastu jezuitów i jeden młody, zaangażowany wierny świecki, ich wychowanek i współpracownik. 

Świadectwa, jakie do nas dotarły, ukazują dzisiejszych patronów, jako ludzi 

„uczciwych i przykładnych, których męczeństwo stało się pieczęcią życia oddanego pracy, modlitwie i krzewieniu wiary w rodzinach, w parafiach i zgromadzeniach zakonnych. Wielu z nich już za życia cieszyło się w swoim środowisku opinią świętości… Ich przykładne postępowanie było jak gdyby przygotowaniem do tego najwyższego wyznania wiary, jakim jest męczeństwo”. 

Tę liczną grupę męczenników beatyfikował w 2001 roku Jan Paweł II. 

Tekst, nagranie, lektor

o. Paweł Kosiński SJ

Chciałbym żyć dobrze! Chcę pozostawić po sobie dobry ślad w życiu innych ludzi! Ale jak tego dokonać? Gdzie znaleźć inspirację i środowisko, które by mi pomogło chcieć dużo i sięgać po to, co dalej i więcej? Mamy potężnych orędowników. Ich życie i doświadczenia to kopalnia inspiracji i rzeczywistej duchowej energii na codzienną wędrówkę człowieka. Modlitwa w drodze codziennie prezentuje „Patrona dnia”, którego postać jest wpisana do katolickiego kalendarza liturgicznego. Posłuchaj tych opowieści, podziwiaj postacie twoich orędowników i daj się pociągnąć do dobra. Naprawdę warto!