Ustawienia

Ulubione 0
23
07.2024
Święto św. Brygidy, patronki Europy J 15,1-8 
0,00 / 0,00

Friday, 23 września 2016

Okres zwykły, Łk 9, 18-22
św. o. Pio z Pietrelciny
Na początku stań w obecności dobrego Boga… Wycisz się i przygotuj do modlitwy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 9, 18-22
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Przyjrzyj się postaciom tej sceny: Jezus, uczniowie, tłum. Pytanie Jezusa – „za kogo uważają Mnie tłumy”  jest ponadczasowe, skierowane również do Ciebie. Za kogo uważają Jezusa ludzie? Zobacz różne opinie – od  zupełnej niewiary, po płytką pobożność czy pragnienie pomyślności, ale też prawdziwą wiarę i decyzję o podążaniu za Jezusem. A za kogo Ty uważasz Jezusa?

Modlitwa jest doskonałym miejscem na zdanie sobie sprawy z prawdziwych motywów naszej wiary. Modlitwa odzwierciedla styl życia, wiarę i własną odpowiedź na pytanie „kim jest dla mnie Jezus”? Odpowiedzi tłumów były dla Jezusa bardzo pochlebne  jednak nie odzwierciedlały tego, co prawdziwie myśleli. Wsłuchaj się w tym kontekście w odpowiedź Piotra: „Za Mesjasza Bożego”.

W czasach Jezusa mesjasz był wyczekiwanym wyzwolicielem. Jezus od razu wskazał, jaka droga czeka prawdziwego mesjasza: „musi wiele wycierpieć”. Jezus nie obiecuje zdrowia, szczęścia i pomyślności. Głosi dobrą nowinę: choć jest śmierć, On jest Zmartwychwstaniem.

Porozmawiaj szczerze z Jezusem o twojej wierze.