09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Tuesday, 06 września 2016

Okres zwykły, Łk 6, 12-19
Dzień powszedni
Uświadom sobie, że przychodzisz na tę modlitwę spotkać się z Bogiem. Wycisz swoje wnętrze i skieruj swoją uwagę na słowa Ewangelii.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 6, 12-19
Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie ludzi, którzy czekają na Jezusa schodzącego z góry. Czy masz nadzieję spotkać się z Nim i doznać uzdrowienia? A może nie masz ochoty na tak bliski kontakt i chcesz obserwować wszystko z dystansu? Niezależnie od tego, jakie jest twoje nastawienie, nie możesz pozostać anonimowy. Jezus cię zna i wzywa po imieniu.

Imię w tradycji ludów semickich nie było tylko przypadkowym wyborem rodziców, ale oznaczało całą osobowość człowieka, jego jasne i ciemne strony, a także jego powołanie. Stąd wśród apostołów różne przydomki, przezwiska lub nowe imiona. Jezus zna ciebie w sposób doskonały i takiego, jakim jesteś, wzywa do pełnienia misji. Czy wiesz, jaka to misja?

Apostoł znaczy „posłany”. Posłany, by uczestniczyć w misji Jezusa – uzdrawiania i głoszenia, że Bóg jest blisko człowieka. Ty też jesteś posłany. Zgodnie z twoimi talentami i pragnieniami. Możesz oczywiście pozostać w tłumie i być tylko widzem. Albo możesz zrobić coś więcej – usłyszeć swoje imię wypowiadane przez Jezusa i pomóc Mu wypełniać Jego misję. Co wybierasz?

Powiedz Bogu o tym, co wydarzyło się podczas tej modlitwy. Poproś o odwagę w odkrywaniu i wypełnianiu swojego powołania.