20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Tuesday, 19 lipca 2016

Okres zwykły, Mt 12, 46-50
Dzień powszedni
Pontyfikat Franciszka jasno pokazuje, że Kościół powinien skoncentrować się na budowaniu wspólnoty relacji, zamiast na powielaniu skamieniałej formy. Za chwilę usłyszysz fragment Pisma Świętego o prawdziwej rodzinie Chrystusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 12, 46-50
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Podstawowym uchybieniem we współczesnym Kościele jest powiększająca się anonimowość. Papież powiedział, że „Kościół jest rodziną, w której się kocha i jest się kochanym”. Coniedzielna liturgia powinna być miejscem spotkania na wspólnej modlitwie, a także miejscem budowania relacji.

Bardzo znane słowa Franciszka: „Zróbcie raban”, skierowane do młodych osób, były apelem, aby obudzić się z letargu niedostępności i wejść w prawdziwą komunię relacji. Taki twórczy zapał jest inspiracją do podjęcia kroków w kierunku zażyłości, aby można było nazwać drugą osobę bratem, siostrą lub matką.

We wspólnocie Kościoła jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Jednak Chrystus wymienia w Ewangelii jeszcze inny typ relacji. Bycie dla kogoś matką to coś innego niż bycie siostrą czy bratem. Doskonałym przykładem matki jest Maryja, która opiekowała się Chrystusem, a później towarzyszyła Mu w dorosłym życiu.

Prawdziwa rodzina Jezusa to Kościół grzesznych niedoskonałych osób, ale nakierowanych na pełnienie woli Ojca. W podążaniu za Jezusem z własnym krzyżem cierpień pojawia się nieoceniona pomoc. Zastępca Chrystusa na Ziemi powiedział, że „tam, gdzie trzeba nieść krzyż, tam też u naszego boku jest zawsze Ona, Matka”.