Ustawienia

Ulubione 0
23
02.2024
Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Mt 5,20-26 
0,00 / 0,00

Saturday, 21 listopada 2015

Okres zwykły, Łk 20, 27-40
Ofiarowanie NMP
Przypomnij sobie ostatnią sytuację, w której miałeś do wyboru co najmniej dwa wyjścia. Bez oceniania się czy wyrzucania sobie, raczej traktując tę sytuację jako obraz, posłuchaj dzisiejszej historii Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 20, 27-40
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania». A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś», bo o nic nie śmieli Go już pytać.

Wydaje się być normalnym, zwyczajnym, że człowiek chce poznać odpowiedź na nurtujące go pytania. Inną jest jednak kwestią, kiedy ktoś ma wątpliwości i chciałby je rozwiać, a inną, kiedy ktoś chce po prostu uzyskać potwierdzenie swojego stanowiska w danej sprawie. Spójrz, w jaki sposób saduceusze chcą uzyskać odpowiedź na swoje twierdzenie.

Jezus zna doskonale prawo. Nie obraża się za metodę, jaką stosują saduceusze. Odpowiada im. Robi to z szacunkiem, aczkolwiek ze stanowczością i pewnością.  Jakie uczucia wywołuje w tobie reakcja Jezusa?

Gdyby tylko zatrzymać się na uczuciach, można by pominąć głębszy sens wypowiedzi Jezusa. Chce On przekazać, że to, czym się martwimy, jest tylko tu, na ziemi. Nie znaczy to, że są to sprawy błahe i mało ważne. Myśląc jednak o nich w perspektywie „zmartwychwstania”, rozwiązania okazują się prostsze, droga staje się mniej zawiła i kręta.
 
Przypomnij sobie jeszcze raz obraz z początku modlitwy – konkretną sytuację, w której dokonałeś wyboru. Mając przy boku Jezusa, który nie ocenia, porozmawiaj z Nim o tym wyborze i posłuchaj, co ma ci do powiedzenia.