09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Tuesday, 09 listopada 2021

Okres zwykły, J 2,13-22
Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Pomyśl o swoich intencjach i pragnieniach, z jakimi zaczynasz tę modlitwę. Co przywiodło cię do dzisiejszego spotkania z Jezusem? 

J 2,13-22 
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? „Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia przygotowania Żydów do najważniejszego święta w roku – święta Paschy. Zgodnie z obowiązującymi praktykami Żydzi w Jerozolimie składali Bogu ofiarę. Sprzedawcy, których Jezus przepędził, pomagali oddać chwałę Bogu. Szczególnie pomocne było to dla pielgrzymów przybywających z daleka. Jezus szokuje swoim zachowaniem. Wywraca wszystko do góry nogami. Przypomnij sobie wydarzenie, gdy Bóg zachował się zupełnie przeciwnie do twoich oczekiwań. Jak się wtedy czułeś?

Niezrozumiałe zachowanie Jezusa stało się jasne po Jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu. Przepędzając kupców, Jezus zapowiedział ofiarę czystą i wieczną, złożoną z samego siebie. Śmierć Jezusa jest ofiarą doskonałą. Żadnej innej już nie trzeba. Jak reagujesz na myśl, że miłość Jezusa jest wystarczającą ofiarą za twoje grzechy?

Szokujące porządki Jezusa przygotowują na nową Paschę: przejście z czasów Starego Prawa do Nowego Przymierza. Zamiast surowego przestrzegania prawa, kar za grzechy i codziennych ofiar ‒ jest miłosierdzie, przebaczenie i dostęp do bliskiej relacji z Bogiem. To przejście dokonało się na krzyżu. Jezus, składając ofiarę z samego siebie, dał każdemu człowiekowi dostęp do przyjaźni i miłości z Bogiem. Słuchając ponownie Ewangelii, wyobraź sobie, że to ty jesteś świątynią, o którą walczy Jezus.

Jezu, który oczyściłeś świątynię Jerozolimską z kupców, oczyść mnie z wszystkich gestów, słów i myśli, którymi dążę do zasłużenia na Twoją łaskę. Wypełnij moje serce swoją obecnością.