09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Friday, 05 listopada 2021

Okres zwykły, Łk 16,1-8 
Wszystkich Śś. i Bł. Towarzystwa Jezusowego

W kolejnym dniu Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych Jezus pokazuje przykład nieuczciwego zachowania. Wyobraź sobie człowieka, który trwoni cudzy majątek, aby zabezpieczyć materialnie swoją przyszłość.

Łk 16,1-8 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości”. 

Jezus daje nam drogowskazy w życiu, nie tylko ukazując  wzory zachowań, ale również mówiąc, czego nie należy robić. Tak też dzieje się w przypadku przypowieści o nieuczciwym rządcy. Dla wielu osób gromadzenie dóbr ziemskich jest nadrzędnym celem. W dochodzeniu do niego są w stanie poświęcić inne sprawy, a nawet  przekroczyć granice moralności. Jakie są twoje motywacje  w kwestiach materialnych odnoszących się do twojego życia?

„Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości”. Mimo że tekst Ewangelii obrazuje negatywną postawę, to jest w niej aspekt, który możemy naśladować. Roztropność. Ludzie, którzy nieuczciwie gromadzą bogactwa, często robią to bardzo gorliwie. Z kolei uporu i wytrwałości nierzadko brakuje ludziom starającym się o dobra duchowe. Jakich środków ty używasz, aby zabezpieczyć swoją wieczną przyszłość?

Człowiek przedstawiony w przypowieści nie tylko sam oszukiwał, ale również namawiał do tego innych, skłaniając do zaniżania wysokości zaciągniętego długu. Jezus pokazuje, że ludzie powinni wspólnie czynić  dobro, a nie zło. Wsłuchując się po raz kolejny w tekst Ewangelii, zastanów się, co ty możesz zrobić, aby włączać innych w dobre inicjatywy, które podejmujesz?

Jezu, udziel mi łaski roztropności i czujności, bym nie zaniedbywał okazji do czynienia dobra na co dzień.