09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Tuesday, 02 listopada 2021

Okres zwykły, Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Stań dziś przy grobie, przy miejscu przypominającym nam o tym, że jesteśmy śmiertelni. Słuchając dzisiejszej Ewangelii spróbuj wyobrazić sobie opisywaną scenę i wczuć się w tych, którzy z żalem żegnali swojego Mistrza. 

Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a 
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”. 

Próbujemy się oszukiwać na wiele sposobów. Oczarować śmierć, wyrwać ze świadomości, oswoić… Kiedyś mierzono się z nią. Dzisiaj, promując kult wiecznej młodości, chce się o niej zapomnieć. Jedną z dróg ucieczki od bólu i przedłużającej się świadomości własnego odchodzenia jest eutanazja. Choćbyśmy nie wiadomo jak starali się odsunąć myśl o śmierci, ona przychodzi. Jakie uczucia rodzą się w tobie gdy myślisz o swojej śmierci?

Śmierć Jezusa była dramatem dla Jego bliskich. Ostatecznie jesteśmy bezsilni wobec śmierci i nadal pozostaje ona dla nas tajemnicą. Pomimo zapowiedzi Jezusa, obietnicy powstania z martwych, radości królestwa Bożego, wszyscy jednakowo boimy się i niedowierzamy Jego słowom. Czym dla ciebie jest wiara wiara w zmartwychwstanie? 

Zmartwychwstanie ciała jest czymś tak niepojętym, że nawet bliscy Jezusa, którym to wielokrotnie zapowiadał, nie byli w stanie początkowo zdobyć się na nic innego niż lęk i przerażenie. Jezus w ten sposób zachwiał podstawami świata.  Jak ty wyobrażasz sobie swoje zmartwychwstanie i życie wieczne?

Pomyśl dzisiaj o tych bliskich, którzy już odeszli, o tych, którzy cię inspirowali. Jak myślisz, dlaczego tacy byli? Co było dla nich istotne w życiu?