09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Wednesday, 20 października 2021

Okres zwykły, Łk 12,39-48
Św. Jan Kanty

Wyobraź sobie Jezusa i Jego uczniów spacerujących po mieście. Mijają urokliwą, kosztowną posesję, u której wejścia czuwa skupiony strażnik. 

Łk 12,39-48 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”. 

Sumienny rządca odznacza się postawą wierności i roztropności. Uczciwie wypełnia wolę swego pana i równie uczciwie postępuje wobec swoich współsług. Taki rządca jest godny zaufania nawet podczas nieobecności swego Pana. Działa zgodnie z jego wolą, nawet gdy nie jest bezpośrednio rozliczany ze swojej działalności. Co motywuje cię do uczciwości i rzetelności? 

Druga postawa to bunt wobec woli swego pracodawcy. Rządca zapomina, co było wolą jego pana i zaczyna źle traktować współpracowników. Troszczy się o swoją własną wygodę i satysfakcję, zaniedbując powierzoną mu odpowiedzialność i nadużywając władzy. Jak traktujesz swoich współpracowników? Jak chciałbyś ich traktować? 

Jezus zaprasza słuchaczy do czuwania. Do życia w taki sposób, by w momencie Jego powtórnego przyjścia lub na końcu doczesnego   życia cieszyli się, że dobrze je wykorzystali. Spełnili misję, dającą im radość. Słuchając Ewangelii zauważ, jak Pan zaprasza rządcę do konkretnych działań.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, do czego Bóg powołuje cię właśnie dziś.