19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Saturday, 16 października 2021

Okres zwykły, Łk 12,8-12 
Św. Jadwiga Śląska

Spróbuj zobaczyć, jak wygląda twoja droga z Jezusem. Wsłuchaj się w Jego głos, który obiecuje Ci wsparcie i pomoc nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

Łk 12,8-12 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”. 

Pierwszym krokiem do tego, by świadczyć o Bogu, jest osobiste przyznanie się do wiary. Czasem przychodzi nam to z łatwością, ale niekiedy wymaga od nas odwagi, ponieważ deklarując wiarę, wystawiamy się na pośmiewisko i kpinę. Ważne, byśmy pamiętali, że bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. Kim dla Ciebie jest Duch Święty?

Łatwo jest się przyznać do Boga, gdy żyjemy w środowisku chrześcijańskim. Mimo wszystko jednak nie jest łatwo mówić o tym, co tak naprawdę nas porusza, w co wierzymy. Jezus obiecuje Ducha Świętego wszystkim, którzy o Nim świadczą. Jakie uczucia rodzą się w tobie gdy słyszysz tę obietnicę?

Najtrudniej jest dojść do takiej otwartości na Ducha Świętego, byśmy nasze głoszenie Ewangelii potwierdzali życiem, by nauka Jezusa była obecna w naszych czynach i postępowaniach. Świadomość naszych słabości i ograniczeń wymaga dużej pokory i odwagi, by je przyjąć. Słuchając Ewangelii, pomyśl, co pomaga Ci przyjmować siebie w całości, tak ze swoimi talentami, jak i z ograniczeniami.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem albo z Duchem Świętym o tym wszystkim co poruszyło cię w tej modlitwie.