19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Thursday, 14 października 2021

Okres zwykły, Łk 11,47-54
Św. Jan Ogilvie SJ

Wsłuchaj się w słowa Jezusa i wyobraź sobie, jak przemawia do faryzeuszów i uczonych w piśmie. 

Łk 11,47-54
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. 

Jezus, przemawiając do  faryzeuszów, surowo krytykuje ich zachowanie. Wytyka im ich obłudę. Pomyśl o reakcji uczonych w piśmie na słowa Nauczyciela. Przyjrzyj się ich motywacjom. Jak myślisz, skąd w nich tyle złości? Dlaczego z takim przejęciem słuchali go, zadawali mu pytania i czekali, aż powie coś, za co można go było skrytykować?

Niekiedy mamy trudność w ocenie, czy dany sposób postępowania jest dobry czy zły.  Obdarzeni wolną wolą, może postępować zarówno zgodnie z wolą Boga, jak i całkowicie się jej sprzeciwiać. Pomyśl, co może być ci pomocne w odkrywaniu, które z pomysłów, jakie rodzą się w twoim sercu, pochodzą od Boga. Być może pamiętasz swoje doświadczenie, które mógłbyś nazwać natchnieniem Bożym? Jakie uczucia i myśli ci wtedy towarzyszyły?

Czasem przeszkadzamy innym w realizacji ich zamierzeń, podobnie jak faryzeusze utrudniali działania Jezusowi. Czasem trudno nam zmienić nasze przyzwyczajenia i poglądy, tak jak było to trudne dla uczonych w piśmie. Wsłuchując się ponownie we fragment Ewangelii, wyobraź sobie Jezusa i spróbuj w nim dostrzec Nauczyciela i towarzysza na drodze do większego szczęścia.

Na koniec tej modlitwy, przedstaw Ojcu swoje myśli, pragnienia i zamiary, i poproś Go o opiekę na dalszą część dnia.