19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Wednesday, 13 października 2021

Okres zwykły, Łk 11,42-46 
Bł. Honorat Koźmiński

Wyobraź sobie Jezusa siedzącego wśród faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Posłuchaj, co Jezus do nich mówi...

Łk 11,42-46 
Jezus powiedział: „Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą”. Wtedy odezwał się do  Niego jeden z uczonych w Prawie: „Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz”. On odparł: „I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”. 

Rozmowa, której przed chwilą wysłuchałeś, toczyła się w domu jednego z faryzeuszów, który zaprosił do siebie Jezusa. Być może Nauczyciel z Nazaretu zaimponował mu swoją nauką. Jezus jednak nie dopełnia rytualnego zwyczaju obmycia rąk przed posiłkiem. Gospodarz jest tym zbulwersowany, bo sam ściśle przestrzega Prawa Mojżeszowego. Dbałość o zewnętrzne formy przesłoniła mu fakt, że gości w domu Kogoś wyjątkowego. W jakich sytuacjach ty skupiasz się bardziej na mało istotnych drobiazgach niż na relacji z drugim człowiekiem?

Jezus pokazuje faryzeuszom, że wykonując religijne gesty nie wolno  poprzestawać na ich zewnętrznej poprawności czy okazałości. Takie gesty stają się puste, gdy są pozbawione relacji z Bogiem. Co tobie pomaga w rozwijaniu żywej i osobowej relacji z Jezusem? 

Gesty wynikające z wyznawanej religii mogą stać się dla kogoś inspiracją i zachętą do ich naśladowania lub przeciwnie: powodem zniechęcenia czy zgorszenia. Mogą być puste albo przynosić konkretne owoce miłości bliźniego. Przypomnij sobie te osoby i sytuacje, które dla ciebie były świadectwem i inspiracją do większej miłości.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś podczas dzisiejszej modlitwy.