19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Saturday, 09 października 2021

Okres zwykły, Łk 11,27-28
Bł. Wincenty Kadłubek

Wsłuchaj się w sens dialogu Jezusa z kobietą, a poprzez nią z tłumem. Zwróć uwagę na fakt, że Jezus nie pozostawia żadnego wołania bez odpowiedzi. 

Łk 11,27-28 
Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”. 

Wydaje się, że Jezus swoją wypowiedzią zrobił wielkie wrażenie na kobiecie, która prawdopodobnie była matką lub chciała nią zostać. Usłyszane słowo obudziło w niej zachwyt nie tylko nad Nim, ale i wobec matki tak wspaniałego Człowieka. Ta kobieta dojrzała w Jezusie spełnione, piękne życie, co dla każdego rodzica jest potwierdzeniem sensu trudu wychowania. W czym dla ciebie wyraża się piękno życia? 

Jezus odpowiada, bo Bóg zawsze odpowiada na wołanie. Nie skupia się jednak na swojej Matce. Misją Maryi było przyjęcie Wcielonego Słowa i wydanie Go na świat. Słowo Wcielone - Jezus ma swoje zadanie, a jest nim głoszenie słowa, które usłyszał od Ojca. To co mówi, przyciąga ludzi, gromadzi ich, pobudza do poszukiwania. Jakie reakcje i zachowania wzbudza w tobie to, co mówi Jezus?

W odpowiedzi na wołanie kobiety słychać „tak” Jezusa. „Tak” jest akceptacją, gromadzeniem, umocnieniem. Jednocześnie Pan wskazuje na sens i cel gromadzenia się wokół Niego. Tym sensem i celem jest słuchanie i przestrzeganie słowa Bożego. Czy słuchając Jezusa, odnajdujesz wolę Bożą, błogosławieństwo dla twojego życia? 

W modlitwie końcowej możesz porozmawiać z Panem o twoim życiu. Pytaj, o to, co jest dla Niego ważne. Dziel się tym, co jest ważne dla ciebie.